زرین بیز

ما راهنمای شما هستیم

ما یا گروه فنی مهندسی زرین هور جمعی از متخصصین با تجربه حوزه های الکترونیک و فنـــاوری اطلاعات هستیم که گردهم آمده ایم تا با تشخیص مشکلاتی در تبلیغات مجازی و طراحی سایت که در این زمینه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده به آموزش و فروش خدمات در این راستا بپردازیم در این راستـــــــا و در آغاز راه، خدمت به عنــوان هدف اصلی گروه برگزیده شد و از همــــان ابتدا بر آن شدیم تا مسیر رشد و تعالــــی وب سایت را بر مبنای دانش روز و اصول علمــی کاربردی بنا نهیم و سعی کردیم برای تایید کارمان گواه از نهادهای رسمی نظارتی را با خدمات خود همـــراه سازیم. و از طرفی خدماتی را عرضه کنیم که فایده آن افزون از هزینه اش باشد. انعطاف، خلاقیت و نوآوری شعـــار اصلی گروه ماست و شما مشتری عزیز را در این راستا به یاری می طلبیم.

تیم ما

با خانواده بزرگ زرین هور بیشتر آشنا شوید

گروه فنی مهندسی زرین هور
شاهین احمدزاده

برنامه نویس وب و اندروید - مشاور کسب و کار

گروه فنی مهندسی زرین هور
آرزو حسینی

برنامه نویس وب - مشاور کسب و کار

گروه فنی مهندسی زرین هور
کوثر سبحانی

متخصص سئو - مشاور کسب و کار

گروه فنی مهندسی زرین هور
محمد فتاحیان

گرافیست- مشاور کسب و کار

آیا نگران کسب و کار خود هستید؟